Pwyllgor ar y Cyd

Mae'r Cyd-bwyllgor yn cynnwys arweinwyr y chwe Awdurdod Lleol ac mae'n cael ei gynghori gan Fwrdd Gweithredol y Cyfarwyddwyr, arbenigwyr gwella ysgolion allanol, Cynrychiolwyr y Penaethiaid a'r Rheolwr Gyfarwyddwr.

 

Local Authorites Swansea-Abertawe Neath Port Talbot - Castell Nedd Port-Talbot Ceredigion Carmarthenshire - Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire-Sir Benfro Powys

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.